O škole

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090

Adresa školy:

Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5

IČ: 697 818 77
DIČ: CZ69781877

Telefon:

telefonní spojení do všech oddělení:   257 216 207

na uvedném čísle můžete omlouvat žáky, či získat další informace

omluvenky můžete zasílat dále na: skolka@zsweberova.cz

Provozní řád:

V plném znění ZDE


Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Weberova k nahlédnutí   ZDE

Obecné informace o přípravných třídách

ZDE

Školné:

Školné činí od 1. 9. 2017 800,-/měsíc, hradí se převodem na účet 060011-0130882339/0800, do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno, příjmení/ měsíc platby, např. Pavel Dlouhý/ leden 2015.

Zřizovatel školy:

Městská část Praha 5
Náměstí 14.října 4
150 22 Praha 5

IČO:00 063 631
Telefon: 257 000 460
www.praha5.cz